« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - VŘ - SOR metotiky sportu, kultury a volného času

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

792 VR SOR metodiky sportu kultury a volneho casu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Městská část Praha 11 <,>
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
<br> vyhlašuje dne 15.10.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> samostatný/ná odborný/ná referent/ka metodiky sportu,kultury a
volného času
<br> pro odbor školství a kultury
<br> Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
<br> Sjednaný druh práce: samostatný/ná odborný/ná referent/ka metodiky
sportu,kultury a volného času
<br> Platové zařazení: 9.platová třída
<br> Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,v platném znění :
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
český jazyk <,>
c) způsobilost k právním úkonům <,>
d) bezúhonnost <.>
<br> požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu
<br> požadovaný obor,zaměření: - nejlépe obory pedagogické zaměřené na sport a
tělovýchovu
<br> požadované znalosti: - orientace v legislativě pro oblast školství,tělovýchovy a
sportu
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na
úseku školství výhodou
- vítány zkušenosti s dotační politikou v oblasti školství a
orientace v tvorbě rozpočtu
- aktivní znalost práce na PC (MS Office,Outlook,Internet <,>
apod <.>
<br> další dovednosti,schopnosti: - dobré komunikační schopnosti v písemném i
mluveném projevu
- schopnost koncepční a metodické práce
- samostatnost a pečlivost v práci,organizační schopnosti
- znalost MČ Praha 11 výhodou
- zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprávy
v oblasti tělovýchovy a sportu výhodou
<br>
<br> Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků a o změně některých zákonů,v platném znění,jsou: jméno,příjmení,titul,datum a místo narození <,>
<br> státní příslušnost,m...

Načteno

edesky.cz/d/4217232

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz