« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Žádost o stanovení změny z místní a přechodné úpravy na PK-návrh OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

790 2 situace
SI
TU
<br> A
C
<br> E
2 <.>
<br> PP
<br> 32
31
<br> 30
ji
<br> 29
28
j
2
<br> 6
2
<br> 5
24
<br> 23
<br> 4
70
<br> 2 <.>
75
<br> 2 <,>
75
<br> 3
75
<br> 2
60
<br> 2 <,>
60
<br> 2
6
<br> 0
2 <,>
<br> 60
2
<br> 60
2
<br> 60
2 <,>
<br> 60
<br> 1 <.>
45
<br> 2 <,>
75
<br> 2 <.>
50
<br> 2 <.>
60
<br> 2 <,>
60
<br> 2 <.>
60
<br> 2 <,>
60
<br> 4 <.>
98
<br> -v
<br> €
S
<br> E
9
E
<br> L
9
0
<br> 60
<br> _
_
<br> _ VI
O
<br> l
v
y
h
ta
<br> en
ě
<br> St
án
<br> i
7
<br> -
<br> d
(
<.>
<br> L
<br> Ó -‚ Ó r%
1
<br> W
2u
<br> V
9a
<br> V
is
<br> p
(p
<br> ik
to
<br> gr
am
<br> zh
od
<br> ce
)‘
<br> vy
šk
<br> a
0 <.>
<br> 5
m
<br> 7‘
SI
<br> TU
A
<br> C
E
<br> 1 <.>
PP
<br> ZS
-
<br> žl
u
<br> te
d
<br> er
n
<br> e
pr
<br> uh
y
<br> (p
ro
<br> ve
de
<br> ni
vi
<br> z
de
<br> ta
il
<br> )
<br> v
ko
<br> lm
ě
<br> st
ár
<br> li
‘
<br> j
4
<br> 5
6
<br> 7
S
<br> [
S
<br> —
27
<br> 3
27
<br> 3
j
<br> p
2
<br> 6
0
<br> <,>
2
6
0
<br> 6
O
<br> 2
2
6
0
<br> 2
5
<br> 2
7
<br> 5
—
<br> -
—
<br> 3
3
5
<br> 2
6
0
2
6
0
<br> 25
0
<br> 2 <.>
75
<br> 10
63
<br> 2 <.>
75
<br> <,>
34
<br> 0
<br> L
9t
<br> gc
P
<br> t
Et_
<br> _ľ‘
U
<br> 1
O
<br> L
:
<br> SL
O
<br> U
P
<br> d <.>
10
<br> 00
x
<br> š <.>
25
<br> 0
<br>.4
<br> 1
i
<br> r L
<br> Po
lic
<br> ie
č
rk
<br> é
K
<br> js
ké
<br> řez
‘ <.>
<br> ±
: <.>
<br> m
‘
h
<br> O
db
<br> or
si
<br> u
b
<br> ‘:
k
<br> <.>
:;
<br> v
rf
<br> p
:
:r
<br> 14
0
<br> -
i
-
i
<br> ‚
‚
<br> IC
tQ
<br> 2
<br> ‘
V
<br> 15
(Č
<br> i
vý
<br> šk
<.>
<br> 1
m
<br> ed
o
<br> V
IO
<br> l
‘
<br> vy
hr
<br> az
en
<br> é
S
<br> tá
ni
<br> P1
2
<br> (i
nv
<br> al
id
<br> a)
ve
<br> lik
os
<br> t
2
<br> -
zá
<br> kt
ad
<br> ni
(5
<br> 00
5
<br> 70
0)
<br> um
in
<br> ut
1-
<br> 1 <.>
5
<br> m
od
<br> ze
m
<br> ě
<br> —
11
<br> —
<br> O
12
<br> 5
<br> k
P
<br> A
-
2
<br> 9
I
y
<br>.<.>
_
<br> ‘fI
Č
<br> J-
2O
<br> Z
C
<br> -Q
O
<br> aO
D
<br> pi
k <.>
<br> M
gr
<br> <.>
Ji
<br> tí
D
<br> uš
ek
<br> -
<br> 1
1
<br> L
i7
<br> v
ed
<br> o
u
<br> cí
o
d
b
o
ru
<br> z
t <...
790 1 OOP navrh mistni uprava
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ 00231126,DIČ CZ00231126
<br> Telefon 267 902 111
ID DS nr5bpci
E-mail podatelna@praha11.cz
<br>
<br>
Datovou schránkou Váš dopis zn.: MCP11/20/048603
<br> Ze dne: 17.09.2020
<br> REGARD s.r.o <.>
Na Dolnici 2674
155 00 Praha 5-Stodůlky
IČO 25733371
<br>
Číslo jednací: MCP11/20/048603/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/20/048603
Naše značka: S-MCP11/20/048603
<br>
<br> Vyřizuje:
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 07.10.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o silničním provozu),v souladu
s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,zahájil zdejší SSÚ dne 17.09.2020 na základě
žádosti právnické osoby REGARD s.r.o <.>,IČO 25733371,se sídlem Na Dolnici 2674,155 00
Praha 5-Stodůlky,řízení o návrhu opatření obecné povahy,v souladu s ust.§ 171 a § 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) a podle ust <.>
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon
o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),předkládá návrh opatření
obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v ...

Načteno

edesky.cz/d/4217223

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz