« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - MHMP - OOP na pozemní komunikaci Opatovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

777 2 Situace
735/1
<br> \.“N &
<br>.\,<.>.\\
<br> 0.f 22 mz Rekonstrukce zastávky BUS MHD "Háje" v ul.Opatovská,Praha 11 - 1.etapa
<br> \/ Ing.XXXXXXXX XXXX projektování dopravních opatření,poradenství a konzultace,inženýrská činnost Hurbanova 1305/11,142 00 Praha 4,IČO 05172161 Objednatel: Vypracoval: Výkres č.: INPROS PRAHA a.s.Ing.XXXXXXXX XXXX Místo akce: ul.Opatovská,Praha XX Datum vypracování: 27.9.2020,A
<br> Název akce: Rekonstrukce povrchu zastávky BUS MHD "Háje" v ul.% Opatovská.Praha 11 - 1.etapa '; mv ' / W <,>
<br> /
<br> W
<br>./
<br> Rekonstrukce zastávky BUS MHD "Háje"
<br> v ul.Opatovská,Praha 11 - 2.etapa
<br> \\ \ Ing.XXXXXXXX XXXX projektování dopravních opatření,poradenství a konzultace,inženýrská činnost Hurbanova 1305/11,142 00 Praha 4,IČO 05172161
<br> Objednatel: Vypracoval: Výkres č.:
<br> INPROS PRAHA a.s.Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Místo akce: ul.Opatovská,Praha XX Datum vypracování: 27.9.2020
<br> Název akce: Rekonstrukce povrchu zastávky BUS MHD "Háje" v ul.Opatovská,Praha 11 - 2.etapa
<br> \
777 1 MHMPXPERJOPX
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPERJOPX*
MHMPXPERJOPX
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
Nad Klikovkou XXXX/XX
XXXXX Praha X
IČ: 71311858
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1495283/2020/O4/Ku Počet listů/příloh: 1/2
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1439519/2020PKD 06.10.2020
<br>
Opatření obecné povahy
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na
základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Lhotecká,Mariánská a Mírového Hnutí,podané dne 21.09.2020,a po projednání s příslušným
orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
Vydává
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Opatovská
<br>
spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místních komunikacích Opatovská <.>
V rozsahu - I.etapa (od 19.10.do 22.11.2020) vyhrazený jízdní pruh před křižovatkou
(Opatovská – Bajkonurská) a dále tento vyhrazený jízdní pruh za křižovatkou v délce cca 150 m
směrem na Kulhavého včetně bus zálivu zastávky Háje,- II.etapa (od 23.11.do 06.12.2020) od
začátku zálivu - do konce zálivu autobusové zastávky dle přiložené dokumentace,která je
nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pr...

Načteno

edesky.cz/d/4217215

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz