« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Rekonstrukce ulice Proutěná, stavba č. 0101 TV Újezd - etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

774 19 048100
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br> 
56398156
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/19/048100/Ph
Čj.: MCP11/20/045853/OV/Ph Praha,14.09.2020
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> tel.XXX XXX XXX,e-mail: hradilovap@prahaXX.cz
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.1
<br> písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve
<br> znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 28.08.2019
<br> podala
<br> Městská část Praha-Újezd,IČO 00241784,Kateřinské náměstí 465/1,Praha 4-Újezd <,>
<br> 149 00 Praha 415 <,>
<br> kterou zastupuje XXXXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,V Zahradách XXX,Křenice,250 84 Sibřina
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
<br> rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu nazvanou:
<br> "Rekonstrukce ulice Proutěná,stavba č.0101 TV Újezd - etapa 0022 Proutěná - IV.etapa"
<br> Praha,Újezd,Proutěná
<br>
<br> (dále jen "stavba") na...

Načteno

edesky.cz/d/4217210

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz