« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Zábor- Vítězná TSK-74883/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zábor- Vítězná TSK-74883/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PÚJČIT
<br> část komunikace Vítězná parc.č.1069 k.ú.Malá Strana za účelem stavebního záboru pro Zařízení staveniště,Kontejner
<br> lokalita: PRAHA 5
<br> období: 1.Etapa: od 05.11.2020 do 18.12.2020 (44 dnů) 2.Etapa: od 04.01.2021 do 31.01.2021 (28 dnů)
<br> výměra.1.Etapa: 17 m2,2.Etapa: 17 m2
<br> budoucí vypůjčitel DF Servis,s.r.o.Sídlo: Hájčí 2647/9,Stodůlky,155 00 Praha
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXXXX,XXXX TSK XXXX telefon: XXX XXX XXX,e-mail:
<br> První den zveřejnění: 14.10.2020 Poslední den zveřejnění: 29.10.2020 :“ <
<br> -/ podpis a otisk raz/tka

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz