« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SITUACE DIO - BOSKOVICE - CHODNÍKY.pdf
SOKOLSKÁ
<br> SOKOLSKÁ
<br> PALAC
KÉH
<br> O
N
<br> ÁM
<.>
<br> PALACKÉHO NÁM <.>
<br> D
R
<br>.SVĚR
ÁKA
<br> SO
U
<br> KU
PO
<br> VA
<br> JIR
ÁSKO
<br> VA
<br> TYR
ŠO
<br> VA
<br> B30
<br> C14a
protější
<br> Přejdi na
<br> chodník Z2
<br> Z4d
S7
<br>
<br> Z4d
S7
<br>
<br> Z4d
S7
<br>
<br> Z4dS7
<br>
Z4dS7
<br>
Z4dS7
<br>
P6STOP
<br> Z4dS7
A12b
<br> B29
<br> ŠVER
M
<br> O
VA
<br> B30
<br> C14a protější
Přejdi na
chodník
<br> Z2
<br> B30
<br> C14a
<br> protější
Přejdi na
<br> chodník
<br> Z2
<br> B3
0
<br> C1
4a
<br> pr
otě
<br> jší
<br> Př
ejd
<br> i n
a
<br> ch
od
<br> ník
<br> Z2
<br> S7
A1
<br> 5
<br>
<br> A6
b
<br> 5M
4,5M
<br> A6b
<br> S7
A15
<br> E7b
<br> A6
b
<br> S7
A1
<br> 5
<br>
E7
b
<br> 7M
<br> BOSKOVICE
<br> LUDVÍKA VOJTĚCHA
<br> LUDVÍKA VOJTĚCHA
<br> GAGARINOVA
<br> PO
D
<br> ST
ŘE
<br> LN
IC
<br> Í
<br> P2
E2b
<br> P2
E2b
<br> P4
P4
<br> P2
E2b P2
E2b
<br> P4
<br> P4
<br> P4
<br> IP10a
<br> P2
E2
<br> b
<br> B30
C14a
<br> protější
<br> Přejdi na
chodník
<br> Z2
<br> B30
<br> C14a
protější
<br> Přejdi na
chodník
<br> Z2
<br> B3
0
<br> C1
4a
<br> pr
ot
<br> ěj
ší
<br> Př
ej
<br> di
n
<br> a
ch
<br> od
ní
<br> k
<br> Z2
<br> B2
8
<br> E8
aE
<br> 13
DA
<br> TU
M
<br> B2
8
<br> E8
bE
<br> 13
DA
<br> TU
M
<br> B2
8
<br> E8
cE
<br> 13
DA
<br> TU
M
<br> B28
<br> E8a E13
DATUM
<br> B28
<br> E8a E13
DATUM
<br> B28
<br> E8a E13
DATUM
<br> GAGARINOVA
<br> B3
0
<br> C1
4a
<br> pr
ot
<br> ěj
ší
<br> Př
ej
<br> di
n
<br> a
ch
<br> od
ní
<br> k
<br> Z2
<br> Z4
d
<br> S7
<br> Z4
d
<br> S7
<br> Z4
d
<br> S7
<br> Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4e
S7 Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7 Z4e
<br> S7 Z4e
<br> S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7 Z
<br> 4d
S7
<br> Z4
d
<br> S7
<br>
Z4e
<br> S7 Z4e
<br> S7 Z4e
<br> S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7 Z
<br> 4d
S7
<br> Z4
d
<br> S7
<br>
Z4e
S7
<br>
<br> Z4e
<br> S7 Z...
2020-DMBO22058-OOP-PÚP - oprava chodníků - MK Boskovice, silnice II374 ul. Sokolská a si III37359 Vratíkov a III37428 Mladkov - PORČ s.r.o..pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 11 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou <,>
dodejkou
<br> dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 22056/2020 DOP
DMBO 22058/2020/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
16.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní
inspektorát Blansko,Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“) <,>
<br> opatřením obecné povahy dle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/374 a na místních komunikacích v Boskovicích
a na silnicích III/3759 a III/37428 v místních částech Vratíkov a Mladkov
<br> takto:
 ve městě Boskovice – na silnici II/374 ulice Sokolská a na místních komunikacích (dále jen
<br> „MK“),č.80c ulice Ludvíka Vojtěcha,č.35c Palackého náměstí <,>
 v místní části Vratíkov na silnici III/3759 a na MK č.113c <,>
 v místní části Mladkov na silnici III/37...

Načteno

edesky.cz/d/4217055

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz