« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "AISIN - výroba motorových součástí pro osobní automobily" č. 697/2020 vyvěšeno dne: 16.10.2020 Datum sejmutí: 16.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integr. povolení pro zařízení "AISIN -výroba motorových součástí pro osobní automobily
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
<br> České Budějovice (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný úřad podle § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb.<,>
o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
<br> zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje podle § 13 odst.9 zákona
<br> o integrované prevenci informaci o možnosti nahlédnout do rozhodnutí,vydaného
pod čj.KUJCK 119429/2020 ze dne 24.09.2020,sp.zn.OZZL 107282/2020/haha SS,o změně integrovaného
<br> povolení právnické osoby osobě AISIN EUROPE MANUFACTURING XXXXX s.r.o <.>,se sídlem: Čížovská 456 <,>
Pražské Předměstí,397 01 Písek,IČO 260 52 377,pro zařízení „AISIN – výroba motorových součástí
<br> pro osobní automobily“ <.>
<br> Krajský úřad sděluje,že do rozhodnutí lze nahlédnout v úřední dny (v jiné dny po telefonické domluvě),a to
<br> na odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.Boženy Němcové 49/3,číslo dveří 233 -
<br> Ing.Havelková,oddělení vodního hospodářství a integrované prevence <.>
<br> Rozhodnutí vydané podle § 19a) odst.3 zákona o integrované prevenci je v souladu s ustanovením § 13 odst.9
<br> zákona o integrované prevenci zveřejněno rovněž na internetové adrese: http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br> Zároveň žádáme Kancelář ředitele,úsek organizační,o zveřejnění informace o možnosti nahlédnout
<br> do rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje po dobu 30 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4217028


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz