« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výroba kovových obalů a vík s povrchovou úpravou - TECNOCAP s. r. o., Střížovice" č. 670/2020 vyvěšeno dne: 08.10.2020 Datum sejmutí: 08.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "TECNOCAP s. r. o., Střížovice"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) <,>
<br> jako příslušný úřad podle § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění <,>
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
zveřejňuje
<br>
<br> podle § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci informaci o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně
integrovaného povolení č.j.: KUJCK 116150/2020 (Sp.zn.: OZZL 37196/2019/stgy SS) ze dne 16.9.2020 <,>
<br> vydaného právnické osobě TECNOCAP s.r.o <.>,se sídlem Střížovice 67,378 53 Strmilov,IČO 281 27 561
pro zařízení „Výroba kovových obalů a vík s povrchovou úpravou – TECNOCAP s.r.o <.>,Střížovice“ <.>
<br>
<br> Krajský úřad sděluje,že do rozhodnutí lze nahlédnout v pondělí a středu v době od 08,00 do 16,30 hodin
(v jiné dny po telefonické domluvě),a to na odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště
<br> ul.Boženy Němcové 49/3,číslo dveří 210 – Ing.XXXXXX XXXXXX,oddělení IPPC a EIA <.>
<br>
Rozhodnutí vydané podle § 19a) odst.2 zákona o integrované prevenci je podle § 13 odst.8 zákona
o integrované prevenci zveřejněno rovněž na internetové adrese:
<br> https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24pid/mzpsghiaibso <.>
<br>
<br>
<br> Zároveň žádáme Kancelář ředitele,úsek organizační o zveřejnění informace o možnosti nahlédnout
<br> do rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje po dobu 30 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník
<br> Obdrží
<br> • Kan...

Načteno

edesky.cz/d/4217025


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz