« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Rozhodnutí. Změna o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší "CARTHAMUS a.s. - Energoblok Domoradice" č. 665/2020 vyvěšeno dne: 07.10.2020 Datum sejmutí: 23.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha Provozní řád
Energoblok Domoradice 1 PROVOZNÍ ŘÁD K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Provozní řád dle zákona č.201/2012 Sb.a vyhlášky č.415/2012 Sb.PROVOZOVATEL: CARTHAMUS a.s.Václavské náměstí 775/8,110 00 Praha 1 Nové Město,IČ 27062970 PROVOZ: Energoblok Domoradice Přísečná 68 381 01 Český Krumlov Vypracoval: ing.Zbyněk Krayzel,Poupětova 13/1383,170 00 Praha 7 Revize: k 15.6.2020 Schválil: Dne Povoleno kompetentním orgánem ochrany ovzduší: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí B.Němcové 49/3 370 76 České Budějovice Energoblok Domoradice 2 Obsah materiálu Obsah materiálu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 Poučení provozovatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 Změny a úpravy v Provozním řádu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 Důležitá telefonní čísla a adresy:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 Názvosloví a zkratky:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 Související předpisy:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 ...
Rozhodnutí. Změna o povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší "CARTHAMUS a.s. - Energoblok Domoradice"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
Rozhodnutí
Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
370 76 České Budějovice,jako správní orgán ochrany ovzduší věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67
odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,ustanovení
§ 27 odst.1 písm.e) zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně ovzduší“) a ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> mění
<br> v souladu s § 13 odst.2 zákona o ochraně ovzduší rozhodnutí č.j.: KUJCK 77569/2018 ze dne 8.6.2018
vydané právnické osobě s obchodním jménem CARTHAMUS a.s <.>,se sídlem Praha 1 – Nové Město,Václavské
náměstí 775/8,PSČ 110 00 (dále jen „provozovatel“) o povolení provozu vyjmenované stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší „CARTHAMUS a.s.– Energoblok Domoradice takto:
<br> V bodu I.Charakteristika zdroje se text
<br> „Kotel K3
• Hnědouhelný parní kotel DUKLA FLUID D-25,rok výroby 1985,příkon v palivu 17,14 MW,jmenovitý výkon
<br> 12 MW,parametry teplonosného média: sytá pára – 1,2 MPa,220°C,výrobní číslo 5218 <.>
• Palivo: hnědé uhlí,ps2 – výhřevnost 12,5 – 14 KJ/kg,obsah síry 0,8%,hodinová spotřeba: 3,2 – 3,5
<br> t/hod,skladování v zastřešených meziskladech <.>
• Odsiřování: dávkování mletého vápence do paliva - množství 8 %hm <.>
• Skladování vápence – tři sila (2 x 80 m3 a 1 x 10 m3) opatřených filtry FKD 6/13 (celkem 3 filtry) <.>
• Odlučování tuhých znečišťujících látek: EO1 - třísekcový elektrofiltr EPOL–3–6–12–350–200,POLATA
<br> s.r.o <.>,Milevsko),rok výroby 2016:
− skladování popílku ve s...

Načteno

edesky.cz/d/4217023

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz