« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Soubor staveb – ubytovací areál na pozemku parc. č. 1295/13, k. ú. Borkovice“ č. 646/2020 vyvěšeno dne: 02.10.2020 Datum sejmutí: 02.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Soubor staveb – ubytovací areál na pozemku parc. č. 1295/13, k. ú. Borkovice"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů –
zahájení zjišťovacího řízení záměru – „Soubor staveb - ubytovací areál na parc <.>
<br> č.1295/13,k.ú.Borkovice“
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),Vám zasílá v souladu s § 6 odst.7 zákona
<br> oznámení záměru „Soubor staveb - ubytovací areál na parc.č.1295/13,k.ú.Borkovice“ zpracované podle
přílohy č.3 k zákonu.Oznámení není zpracováno autorizovanou osobou ve smyslu § 19 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst.1 zákona společnost ERICONN Real Estate s.r.o.<,>
Na Folimance 2155/15,120 00 Praha 2,IČO: 070 41 837.Sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben
<br> zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br>
Předmětem záměru je vybudování malého ubytovacího areálu s kapacitou 30 lůžek,který bude zahrnovat
<br> 8 samostatných jednopodlažních apartmánových objektů a 1 provozní budovu se společenskou místností <,>
prostory wellness a se společným technickým zázemím areálu.Venkovní prostory hostům nabídnou koupací
<br> jezírko a víceúčelové hřiště.Celková plocha záměrem dotčených pozemků parc.č.1295/13 a 1294/50 činí
<br> 22 556 m2 <.>
<br>
Obec Borkovice jako dotčený územně samosprávný celek neprodleně zveřejní v souladu s § 16 odst.2
zákona na úřední desce informaci o oznámení a o XXX,kdy a kde...

Načteno

edesky.cz/d/4217018


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz