« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Ortenovo náměstí - obnova SSZ 7.142 PKD-74915/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ortenovo náměstí - obnova SSZ 7.142 PKD-74915/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
<br> 1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPEUTZ3T*
MHMPXPEUTZ3T
<br>
<br>
<br>
<br>
ELTODO,a.s <.>
<br> Novodvorská 1010/14
<br> 142 00 Praha 4
<br> IČ: 45274517
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004247
<br> MHMP-1575053/2020/O4/Vo Počet listů/příloh: 1/4
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1493878/2020PKD 14.10.2020
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
<br> komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na
<br> základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci <,>
<br> podané dne 1.10.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství
<br> Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Ortenovo náměstí,U Uranie,Komunardů
<br>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu,dle
<br> přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
<br> podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyj...

Načteno

edesky.cz/d/4216906

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz