« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.20/28 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Dopravního podniku, a.s. a zavedení nových investičních akcí v kap. 03 do centrálního číselníku akcí v roce 2020 OVO-74960/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.20/28 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Dopravního podniku, a.s. a zavedení nových investičních akcí v kap. 03 do centrálního číselníku akcí v roce 2020 OVO-74960/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 20/28
ze dne 15.10.2020
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Dopravního podniku,a.s.a zavedení
nových investičních akcí v kap.03 do centrálního číselníku akcí v roce 2020
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v kapitole 03 Doprava,stanovení celkových
nákladů a zavedení investičních akcí Dopravního podniku,a.s.v kap.03 do centrálního
číselníku akcí v roce 2020 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 19.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8696
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Úprava
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> MHMP - XXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX X XXX XXX,XX
<br> 1 168 334,00
<br> C e l k e m 1 168 334,00
<br> 2 000,00RTT Revoluční (Na Poříčí – Štefánikův most)
<br> 200,00
<br> 100,00
<br> 0329
<br> 974 534,00
<br> 55 000,00
<br> 2 000,00
<br> 459,00
<br> 22 222,00 42 222,00
<br> 459,00
<br> 43 755,00
<br> 48 064,00
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> Odbor/Organizace ORG Účel / Název akce
Úprava celkových
<br> nákladů (v tis.Kč)
<br> Úprava
<br> rozpočtu (v
<br> tis.Kč)
<br> ORJ
<br> Dopravní podnik
<br> hl.m.Prahy
<br> 0042923 Příprava I.provoz.úseku D metra
<br> 000000
<br> 000000 RTT Rašínovo nábř.(Jirásk.nám.- Palack.nám.) 77 500,00
<br> 0044582 Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají
<br> 0044580 Bezbarier.zpřístup.st.metra Opatov
<br> 000000 TT Motol – Vypich (studie)
<br> 000000 RTT Obratiště Spojovací 41 300,00
<br> RTT Starostrašnická (vozovna Strašnice-Průběžná)
<br> 99 200,00
<br> 186 510,00
<br> 75 000,00
<br> 000000 RTT Újezd – Vítězná – Národní divadlo
<br> 0044584
<br> 0045523 RTT Vladimírova – Na Pankráci
<br> C e l k e...

Načteno

edesky.cz/d/4216873

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz