« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent / referentka financování investiční výstavby v odboru investičním PER-74898/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent / referentka financování investiční výstavby v odboru investičním PER-74898/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 14.října 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> referent / referentka financování investiční výstavby
<br> v odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1394)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: referent / referentka financování investiční výstavby,s místem výkonu
<br> práce Praha,v platové třídě1) 10
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Kontrola hospodaření podle rozpočtu odboru včetně sledování vývoje,provádění rozboru a
<br> stanovování návrhů na opatření <.>
<br> Kontrola čerpání a užití dotací ze státního rozpočtu a ze státních fondů dle podmínek
<br> stanovených správci programu <.>
<br> Zajišťování prací souvisejících s financováním investiční výstavby v rozsahu určeného souboru
<br> rozestavěných,zahajovaných a připravovaných staveb,zejména:
<br>  vedení evidence přijatých daňových dokladů – faktur a poukazů;
<br>  zajišťování podkladů pro vedení jejich úhrady;
<br>  zajišťování podkladů pro žádosti odboru na dotace ze státního rozpočtu a státních
fondů;
<br>  podíl na zpracování závěrečného vyúčtování akce a zodpovědnost za jeho včasné
předložení <.>
<br> Zpracovávání rozborů profinancovanosti staveb a odpovědnost za dodržení rozpočtu za
<br> jednotlivé stavby <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4216739

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz