« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - 6 skladových objektů bez pozemků v k. ú. Bojkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - 6 skladových objektů bez pozemků v k. ú. Bojkovice
Č.j.: 14519/20-SSHR
<br> Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Šeříková 1/616,150 85 Praha s
<br> V Y H L A š U ] E ve dnech 9.10.2020 — 8.1.2021 výběrové řízení
<br> na prodej hmotných nemovitých věcí - 6 skladových objektů bez pozemků v k.ú.Bojkovice - za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
<br> Vyhlašovaná minimální cena: 550.000 Kč
<br> Skladové objekty bez č.p./če,zapsané na LV 1584,se nacházejí v katastrálním území Bojkovice,obec Bojkovice,okres Uherské Hradiště v areálu společnosti ZEVETA Bojkovice,a.s.na jejích pozemcích stavební parcela č.1226,1232,1233,1340,1341,1342 zapsaných na LV 1728 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,Katastrální pracoviště Uherský Brod (dále jen „nabízený majetek“) <.>
<br> Charakteristika nabízeného majetku
<br> Podrobný popis nabízeného majetku je obsažen ve Výňatku ze znaleckého posudku,který je uveden v příloze č.3 <.>
<br> Předkupní právo
<br> K nabízenému majetku náleží v souladu s ustanovením Š 2145 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,zákonné předkupní právo z titulu jiného vlastníka pozemku pod stavbou.Do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení bude nabízený majetek nabídnut předkupníkovi ke koupi.Uplatní-li předkupník své předkupní právo,kupní smlouva se od počátku ruší,nabízený majetek zůstává ve vlastnictví vyhlašovatele a smluvní strany si vrátí Vše,co si splnily <.>
<br> Přístup k Dozemku Nabízený majetek není přístupný přímo z veřejné (obecní) komunikace,ale pouze přes pozemky jiného vlastníka — Zevety Bojkovice a.s.Tento přístup není právně ošetřen <.>
<br> Prohlídka nabízeného majetku Prohlídku lze uskutečnit pouze na základě žádosti zájemce (telefonicky nebo zaslané e—mailem) adresované kontaktní osobě uvedené níže,a to nejpozději do termínu 18.12.2020 <.>
<br> Adresa pro podání nabídek česká republika — Správa státních hmotných rezerv Seříková 1/616,150 85 Praha 5
<br> Termín nro podání nabídek Nabídky musí zájemci doručit na uvedenou adresu nejpozd...

Načteno

edesky.cz/d/4216653

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz