« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení 71. schůze Rady města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 71. schůze Rady města Slavičín
Výpis usnesení RMS č.71,23.09.2020 1 / 6
<br>
<br> Rada města Slavičín
<br>
<br>
1.Rozpočtová opatření
<br> Usnesení č.71/0769/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> rozpočtové opatření č.44/2020/RMS – přijetí a současně poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje ZŠ Slavičín – Vlára,příspěvkové organizaci,Školní 403,763 31 Slavičín,IČ: 70871540 <,>
ve výši 108 000 Kč na realizaci projektu: „Každý žák svůj výrobek ze školní dílny“ <.>
<br>
<br>
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)
<br>
<br>
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Souhlas s žádostí o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny
<br> Usnesení č.71/0770/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s o u h l a s í
<br> s podáním žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení nejvyššího
povoleného počtu žáků ve školní družině ze 120 na 150 s účinností od 01.09.2021 u právnické osoby
Základní škola Slavičín – Vlára,příspěvková organizace,Školní 403,763 21 Slavičín,IČO 70871540 <.>
<br>
<br> Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝPIS USNESENÍ
71.schůze Rady města Slavičín konané dne 23.09.2020
<br>
<br>
<br>
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů <.>
<br>
<br>
Výpis usnesení RMS č.71,23.09.2020 2 / 6
<br> 3.Dodatek č.1 smlouvy o technické podpoře – VITA software,s.r.o <.>
<br> Usnesení č.71/0771/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s o u h l a s í
<br> s uzavřením dodatku č.1 smlouvy o technické podpoře č.TP13/15 mezi městem Slavičín a společností
VITA software,s.r.o <.>,Na Beránce 57/2,160 00 Praha 6,IČO 61060631,jehož předmětem je rozšíření
podpory agendového informačního systému Stavební úřad o...

Načteno

edesky.cz/d/4216649

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz