« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista / specialistka energetického a projektového řízení v odboru Kancelář ředitele Magistrátu PER-74828/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista / specialistka energetického a projektového řízení v odboru Kancelář ředitele Magistrátu PER-74828/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 12.října 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka energetického a projektového řízení
<br> v odboru Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3340)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka energetického a projektového řízení,s místem
<br> výkonu práce Praha,v platové třídě1) 12
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů
<br> Evropských společenství a ostatních zahraničních zdrojů <.>
<br> Vyhledávání mezinárodních zdrojů pro přípravu a realizaci opatření vyplývajících z
<br> energetických dokumentů a klimatického závazku hl.města Prahy a zajištění jejich možného
<br> využívání,včetně koordinace projektů,projektového řízení a managementu <.>
<br> Koordinace přípravy a realizace programů a projektů energetických úspor a projektů
<br> využívajících obnovitelné a druhotné zdroje energie u majetku hl.města Prahy <.>
<br> Součinnost při implementaci strategických opatření formulovaných Komisí pro udržitelnou
<br> energii a klima při Radě hl.města Prahy,případně jinými orgány hl.města Prahy.<.>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk
<br> c) plná svéprávnost...

Načteno

edesky.cz/d/4216093

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz