« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - finanční referent / finanční referentka (odd. energetického manažera) v odboru Kancelář ředitele Magistrátu PER-74829/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

finanční referent / finanční referentka (odd. energetického manažera) v odboru Kancelář ředitele Magistrátu PER-74829/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 12.října 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> finanční referent / finanční referentka
<br> v odboru Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3341)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: finanční referent / finanční referentka,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 10
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  zajišťování administrace projektů a dotačních programů v průběhu realizace
<br>  komplexní zajišťování činností souvisejících s administrací projektů
<br>  zajišťování činností souvisejících se správou svěřeného rozpočtu
<br>  příprava vyjádření,tiskových zpráv či stanovisek určených k informování veřejnosti a
dalších stran o aktivitách města v oblasti energetického managementu hl.m.Prahy
<br>  administrace a sledování oběhu smluv a faktur
<br>  vedení evidence smluv a zakázek
<br>  zabezpečování podkladů pro orgány hl.města Prahy včetně evidence úkolů a provádění
jejich kontroly
<br>  komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti,zpracovávání
spisů a ve spisovně i systému elektronické spisové služby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České...

Načteno

edesky.cz/d/4216092

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz