« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – oprava povrchu komunikace na ul. Tuřanská v úseku Jahodová-Glocova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-10-16 - VV MMB_0385649_2020 příloha
1
<br> 5
<br> m
<br> S
<br> a
<br> l
d
<br> o
<br> v
a
<br> u
l
<.>
<br> G
<br> l
o
c
o
v
a
<br> Zezulova
<br> S
<br> a
l
d
o
v
a
<br> 3
<,>
5
t
<br> G
<br> L
<br> O
<br> C
<br> O
<br> V
<br> A
<br> G
<br> L
<br> O
<br> C
<br> O
<br> V
<br> A
<br> R
o
le
<br> n
co
<br> va
<br> SITUACE DIO - 1.ETAPA
<br> 171/2020
<br> 18.8.2020
<br> -
<br> 1
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> F cs
<br> 1
<br> 2
<br> SITUACE DIO 2
<br> 3
<br> SITUACE DIO 3
<br>
<br> 1
<br> 5
<br> t
<br> 1
<br> 5
<br> t
<br> 6
<br> <,>
5
<br> t
<br> 6
<br> <,>
5
<br> t
<br> 6
<,>
5
t
<br> 6
<,>
5
t
<br> 6
<br> <,>
5
<br> t
<br> 6
<,>
5
<br> t
<br> 6
<,>
5
t
<br> C
<br> H
<br> R
<br> L
<br> I
C
<br> E
<br> 1
<,> 9
<br> k
m
<br> 1
<,>
9
<br> k
m
<br> 1
<br> <,>
<br> 9
<br>
<br> k
<br> m
<br> 6 <,>
5t
<br> N
A
<br> D
<br> 6
<,> 5
<br> t
<br> 6
<br> <,>
5
<br> t
<br> D
<br> 1
<br> D
<br> 1
<br> D
1
<br> D
1
<br> D
<br> 2
<br> D
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 0
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 1
<br> 6
<,>
5
t
<br> 6
<,>
5
t
<br> 8
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> 8
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> D
<br> O
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 8
0
0
<br> m
<br> 7
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> Z
<br> N
<br> E
<br> P
<br> L
<br> A
<br> T
<br> N
<br> I
<br> T
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 8
<br> 2
<br> I
I
/
3
8
0
<br> Z
<br> N
<br> E
<br> P
<br> L
<br> A
<br> T
<br> N
<br> I
<br> T
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 8
<br> 2
<br> 5
0
0
m
<br> 6
<,> 5
<br> t
<br> N
<br> A
<br> D
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> Z
<br> N
<br> E
<br> P
<br> L
<br> A
<br> T
<br> N
<br> I
<br> T
<br> D
<br> O
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> D
O
<br> 6 <,>
5t
<br> N
A
<br> D
<br> 6
...
2020-10-16 - VV MMB_0385649_2020
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0385649/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0385649/2020 Ing.Lang /542174217 15.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-171876-1/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 11.9.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II.třídy Tuřanská,Ivanovické náměstí,Kaštanová,Sokolnická,U Viaduktu <,>
<br> Růžová,Pratecká,Špirkova,na silnicích III.třídy Zámecká,Davídkova,Hanácká,na místních
<br> komunikacích Jahodová,Glocova,U Lípy Svobody,Jubilejní,Popelova,V Rejích a na veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci spojovací komunikace Tuřanská – U Lípy Svobody podle
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu opravy povrchu komunikace na ul.Tuřanská v úseku Jahodová – Glocova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 3.11.– 17.11.2020.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního orgánu <.>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena
<br> podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4215942

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz