« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - 9. Zápis ze zasedání OZ dne 7.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9. Zápis ze zasedání OZ dne 7.10.2020
OBEC ŽUPANOVICE
<br> Zápis č.9 ze zasedání zastupitelstva obce Županovice konaného dne 7.10.2020 od 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ Županovice
Přítomni : Starosta XXX XXXXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXXXX,paní XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXX
Zastupitelstvo obce Županovice schvaluje následující program:
Program:
1.Rekonstrukce havarijního stavu vodovodu v obci Županovice - II.etapa
<br> 1.Zahájení zasedání
Starosta obce zahájil zasedání a přivítal přítomné
<br> 2.Schválení programu – Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program tak,jak byl navržen
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.1/9/2020 bylo schváleno
<br> 3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Županovice schvaluje jako zapisovatele p.Buriana a jako ověřovatele p.Velebila a p.Skalického
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.2/9/2020 bylo schváleno
<br> 4.Veřejná zakázka malého rozsahu – Rekonstrukce havarijního stavu vodovodu v obci Županovice II.etapa
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako dodavatele akce Rekonstrukce havarijního stavu vodovodního řadu v obci Županovice – II.etapa firmu Vodohospodářská společnost Dobříš,s.r.o.a pověřuje starostu podpisem smlouvy <.>
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.3/9/2020 bylo schváleno
<br>
<br> Zapsal: XXXXX XXXXXX
Ověřili: XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4199310

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz