« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Usnesení z 10. zasedání ZO obce Přestavlky ze dne 24. 9. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky konaného dne 24.9.2020
<br> UZ 10/1/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Petra Zajíce,XXXXXX XXXXX a zapisovatelku Evu Macháčkovou
<br> UZ XX/X/XXXX Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje program 10.zasedání ZO Přestavlky i s návrhem na doplnění programu <.>
<br> UZ 10/3/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu a rozsah prováděných prací (méněprací) fírmou PROVING s.r.o.— Rekonstrukce Kulturního domu — l.etapa <.>
<br> UZ 10/4/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4.2020 na realizaci akce „Rekonstrukce Kulturního domu v obci Přestavlky — 1.etapa.“ zastupitelstvo pověřuje starostu podepsat Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou PROVING s.r.o <.>
<br> UZ 10/5/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nájemce na provozování stánku č.ev.3 na p.č.166 o výměře 36 m2 zapsán na LV 10001 v k.ú.Přestavlky u Přerova ( prodejní stánek s udímou a přilehlé prostory) v zámecké zahradě pana J.C.Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsat nájemní smlouvu <.>
<br> *ZOpoprojednání bere na vědomí:
<br> Kontrolu plnění usnesení z 9.zasedání ZO konaného dne 25.6.2020
<br> Informace - Rekonstrukce Kulturního domu — 1.etapa <.>
<br> Záměr pronajmout budovu č.ev.3 na p.č.166 na LV 10001
<br> Rozpočtové opatření č.6,7,8/2020 <.>
<br> Informace k odkoupení pozemků od J.N.p.č.393 a p.č.st.45 v k.ú.Přestavlky u Přerova.Investice na rok 2021 <.>
<br> V Přestavlkách 1.10.2020
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX _ místostarostka starostka /_X Ing.XXXXX XXXXX — " _,/ W místostarosta STA,? 3/4in 0 of.% -.*.Vyvěšeno: 1.10.2020 Přeýo <.>
<br> Svěšeno:

Načteno

edesky.cz/d/4175381

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz