« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 611, k. ú. Veleslavín, Pod novým lesem naproti č. 272/7, Praha 6 TSK-74514/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 611, k. ú. Veleslavín, Pod novým lesem naproti č. 272/7, Praha 6 TSK-74514/2020
Hlavm mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ1C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) V platném znění
<br> ZÁMĚR VYPÚJČIT
<br> část komunikace Pod novým lesem naproti č.272/7,Praha 6 za účelem jednoho vyhrazeného stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> budoucí vypůjčitel: XXXXX XXXXX Pod novým lesem XXX/X,Praha X
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 24.9.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 9.10.2020
<br> Renáta Uibleinova'
<br> referent oddělení dopravy v klidu
<br> TECH.SPRÁVAPKOMUNH—(ACÍ
<br> <.>,hl.m.PRAHY,a.s <.>
<br> Rasnovka 770/8,110 00 PRAHA 1 43
<br> 9204562251,parc.č.611,k.ú.Veleslavín,Praha 6

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz