« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikaci (v ul. Dlouhá, k.ú. Vesec, na silnici ev.č. III/2783 v ul. Dlouhomostecká, k.ú. Dlouhý Most a na silnici ev.č.III/2875 v ul. Za Tratí, k.ú. Vratislavice nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00206B8DA7AA200916133821
28.9.ŠTAFETY - Vesec uzawrka
<br> I'".<.>
<br> Smím!
<br>.„_ [!%(LÍJ' $ ' ;.<.> „Tigil-* rl? _ <.>,<.> Wmačuí31$n+ustm£mimwádi.„._;,povoienimpořadaue závodu) Splcak ' A 462 “l IT 25 A.443 ?; CNF Kopci | A 1' 'i' z 0%.Dopramímačulítlí-D-l-Enuut "hromada : povolením úvodu) 4%; %$
<br> 0 A
<br> % “7 Dolní Podíesw
<br> ; <.>
<br> 8.) 5-00! _ m Dein?
<br>.múz—hínma
<br> J
<br> [ AH]!.;an
<br> £*._
<br> _ len !umn
<br> rl I:
<br> 'c „L.-„
<br> LUjUGQEUZ Lulumndop s aoguus - SNO'I 'e'gz
20 131259
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML131259/20-OD/Oh
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 180262/20
<br> Ohnsorgová
<br> 485 243 838
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 16.09.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle ust.§ 61 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání
<br> návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci / silnici s dotčenými orgány
<br> (v souladu s ust.§ 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124 <,>
<br> odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci / silnici (dále jen „pozemní komunikace“) <,>
<br> v ul.Dlouhá,k.ú.Vesec,na silnici ev.č.III/2783 v ul.Dlouhomostecká,k.ú.Dlouhý Most a na
<br> silnici ev.č.III/2875 v ul.Za Tratí,k.ú.Vratislavice nad Nisou
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> Spolek SNS Smržovka,IČO 16389913,Luční č.p.32,468 51 Smržovka (dále jen „navrhovatel“)
<br> z důvodu:
<br> konání orientačního závodu na horských kolech – Český pohár a Mistrovství ČR v MTBO
<br> v termínu:
<br> 26.9.2020 – 28.9.2020
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Statutárním městem Jablonec nad
<br> Nisou,kterým bude povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace <.>
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým je
Policie České republi...

Načteno

edesky.cz/d/4149830

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz