« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
OBEC ŽUPANOVICE
Obecní úřad: Županovice,č.p.45,263 01 Dobříš
Tel: 318 595 153
Úřední hodiny: pátek 17:00 – 18:30
<br>
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
Starosta obce Županovice podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle §15 zákona 247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu české republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br> · v pátek dne 2.října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
· v sobotu dne 3.října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
· ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Obecního úřadu,Županovice č.45 pro voliče kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Županovicích a osadě Zadní Háje
<br> 3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> 4.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky <.>
<br> 5.Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství české republiky ( platným občanským průkazem,cestoním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br> 6.V případě konání II.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
· v pátek 9.října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
· v sobotu 10.října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> V případě konání II.Kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb <.>
<br> V Županovicích,dne 17.9.2020 …………………………………
XXXXXX XXXXXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/4149735


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz