« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - k výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u hlavního města Prahy - schválené usnesení ZHMP k tisku Z-8588 ze dne 10. 9. 2020 č. 19/4 OVO-74309/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u hlavního města Prahy - schválené usnesení ZHMP k tisku Z-8588 ze dne 10. 9. 2020 č. 19/4 OVO-74309/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 19/4
ze dne 10.9.2020
<br> k výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u hlavního města Prahy
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
<br> 1.výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u hlavního města Prahy
uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení
<br> 2.doporučená a přijatá opatření k odstranění nedostatků shledaných kontrolou
uvedenou v bodě I.1 tohoto usnesení,která jsou uvedena v příloze č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.s c h v a l u j e
<br> navrhovaná opatření k odstranění nedostatků shledaných kontrolou uvedenou v bodě I.1
tohoto usnesení,která jsou uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
<br> I I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci dle bodu II.tohoto usnesení
<br> Termín: 14.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8588
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.19/4 ze dne 10.9.2020
<br>
<br>
Ve dnech 8.6.2020 – 10.6.2020 proběhla dle ust.§ 113 a násl.zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Praze“),u hl.m.Prahy kontrola výkonu samostatné
<br> působnosti,a to pro kontrolované období 1.6.2019 – 10.6.2020.Kontrola byla procesně ukončena
<br> dne 17.7.2020 <.>
<br> Ministerstvo vnitra jako kontrolní orgán provedlo kontrolu v těchto oblastech samostatné působnosti:
<br> • Dodržování pravidel pro svolávání a konání zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy;
<br> • Dodržování pravidel pro svolávání a konání jednání Rady hl.m.Prahy;
<br> • Dodržování pravidel pro zřizování a složení výborů Zastupitelstva hl.m.Prahy;
<br> • Dodržování pravidel pro nakládání s nemovitým majetkem hl.m.Prahy;
<br> • Dodržování ostatních povinností na úseku samostatné působnosti (projednání závěrečného
<br> účtu hl.m.Prahy...

Načteno

edesky.cz/d/4146888

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz