« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů v odboru projektového řízení PER-74297/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů v odboru projektového řízení PER-74297/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 11.září 2020 výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice
<br>
<br> vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů
<br> v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2954)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů,s místem výkonu práce
<br> Praha,v platové třídě1) 12
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů
<br> Evropských společenství a ostatních zahraničních zdrojů <.>
<br> Koordinace a metodické vedení činnosti odborů Magistrátu HMP v souvislosti s čerpáním finanční
<br> podpory ze zdrojů ESIF fondů,komunitárních programů,finančních mechanismů EHP/Norska <,>
<br> Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších dotačních programů <.>
<br> Posuzování relevantních dotačních příležitostí z fondů EU pro Magistrát HMP <.>
<br> Supervize přípravy projektových záměrů s věcně příslušnými odbory (s výjimkou OP Praha- pól
<br> růstu ČR) <.>
<br> Zajištění aktualizace a kontrola dodržování interních postupů Magistrátu HMP pro přípravu a
<br> realizaci projektů financovaných z Evropské unie,ESI fondů a dalších finančních mechanismů (s
<br> výjimkou OP Praha pól růstu ČR) <.>
<br> Poskytování koordinační,metodické a konzultační podpory odborům v oblasti realizace projektů
<br> spolufinancovaných z EU <.>
<br> Koordinační a poradenská činnost v rámci odborů Magistrátu HMP a klíčových příspěvkových...

Načteno

edesky.cz/d/4146887

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz