« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Směna pozemků v k.ú. Hodkovičky - SJM Petruskovi HOM-74175/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směna pozemků v k.ú. Hodkovičky - SJM Petruskovi HOM-74175/2020
p a A H 9,HLAVNÍ MĚSTO PRAHA P “ A G U E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> P R A G A P Fl A G odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr Směnit
<br> část pozemků parc.č.922/1 o výměře 334 m2 a parc.č.1068/1 o výměře 102 m2,vše v k.ú.Hodkovičky,obec Praha za část pozemku parc.č.910/1 o výměře 436 m2 v k.ú.Hodkovičky ve vlastnictví fyzických osob za účelem zamýšlené revitalizace koryta Zátišského potoka a zlepšení podmínek pro výkon správy vodního toku
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabidky,a to písemně,prostředěniíotvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne zveřejn n <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXX Telefon: +XXXXXXXXXXXX odbor hospodaření s majetkem Číslo evidenční: HOM—XXXXXXXXX Zveřejněno od: 11.09.2020 do: 28.09.2020 Podpis: Ing.XXX XXX
<br> Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1 tel.: +420-236 001 111 Pracoviště: nám.Franze Kafky 1.110 01 Praha 1 fax: +420-236 007 079
<br> * o.+___925y10 -- 910/11
<br> 18.55
<br> “* 910/3
<br> 922/30
<br> 15.35
<br> 922/1 © 911/5.911/23 4 911/5 911/3
<br> 106311
<br> 911/1 (ll—' 9113?.—
<br> “"_“““—T=————a__„__„ gfna
<br> Bmw.\54911/11
<br> — _“ 91 1/10 922/5
<br> 195532
<br> \ E491 1312

Načteno

edesky.cz/d/4146886

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz