« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Prodej části pozemku parc. č. 152/4 v k. ú. Divnice o výměře cca 400 m2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej části pozemku parc. č. 152/4 v k. ú. Divnice o výměře cca 400 m2
Město Slavičín v souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích zveřejňuje záměr na prodej hmotné nemovité věci z majetku města Slavičín
<br> Předmět: Prodej části pozemku parc.č.152/4 v katastrálním území Divnice o výměře cca 400 m2.Usnesení: Rada města Slavičín č.70/0767/20
<br> Poučení:
<br> gr.XXXXX XXXXXX starosta
<br> Záměr se zveřejňuje na dobu XX dnů.Do uplynutí této lhůty mohou občané předkládat své námitky,žádosti a stanoviska k předmětnému prodeji,pronájmu,pachtu,výpůjčce či směně.Následně bude návrh projednán v orgánech města <.>
<br> Bližší informace poskytne Ing.XXXXX XXXXXXXX,vedoucí odboru životního prostředí a správy majetku Městského úřadu Slavičín,tel.577004830,fax 577004802,e-mail:
<br> maietek©mesto-slavičín.cz,http:/lwww.mesto-slavicin.cz
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4146742

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz