« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení 68. schůze Rady města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 68. schůze Rady města Slavičín
Výpis usnesení RMS č.68,21.08.2020 1 / 4
<br>
<br> Rada města Slavičín
<br>
<br>
1.Rozpočtová opatření
<br> Usnesení č.68/0744/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> rozpočtové opatření č.37/2020/RMS – přijetí a současně poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje ZŠ Slavičín – Vlára,příspěvkové organizaci,Školní 403,763 31 Slavičín,IČ: 70871540 <,>
<br> ve výši 14 000 Kč na realizaci projektu: „V nové učebně s moderním nářadím a pomůckami“ <.>
<br> rozpočtové opatření č.38/2020/RMS – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 267 000
Kč na zajištění výdajů vzniklých městu Slavičín v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky a zastupitelstev krajů <.>
<br>
<br> Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
<br>
<br> Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Strategický plán rozvoje sportu ve městě Slavičín 2020–2025
<br> Usnesení č.68/0745/20
<br> Rada města Slavičín
<br>
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Slavičín
<br> schválit Strategický plán rozvoje sportu ve městě Slavičín 2020–2025 <.>
<br>
<br> Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
<br>
<br>
<br>
<br> VÝPIS USNESENÍ
68.schůze Rady města Slavičín konané dne 21.08.2020
<br>
<br>
<br>
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů <.>
<br>
<br>
Výpis usnesení RMS č.68,21.08.2020 2 / 4
<br> 3.Zadávání veřejných zakázek
<br> Usnesení č.68/0746/20
<br> Rada města Slavičín
<br> r o z h o d l a
<br> o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů,na stavební práce na akci: „ZUŠ – stavební úpravy
fasády“ uchazeči FILMONT,s.r.o <.>,Cyrilo...

Načteno

edesky.cz/d/4146741

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz