« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
Výpis usnesení ZMS č.XII <.>,26.08.2020 1 / 5
<br>
<br> Zastupitelstvo města Slavičín
<br>
<br> 1.Rozpočtová opatření
<br> Usnesení č.XII/1/2020
<br> Zastupitelstvo města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> rozpočtové opatření č.8/2020/ZMS – akce „Nevšová střed,úprava místní komunikace – část III.“ –
zařazení nové investiční akce do rozpočtu města v částce 1 700 000 Kč s tím,že 1 300 000 Kč bude
kryto úsporami z let minulých a 400 000 Kč bude hrazeno z prostředků určených v rozpočtu města pro
MČ Nevšová <.>
<br>
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
<br>
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
<br>
<br>
Zastupitelstvo města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> a) odstoupení od smlouvy č.38 o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č.852/38 (E 2.3.) v domě
<br> čp.852 ve Slavičíně ze dne 04.03.2002 uzavřené mezi městem Slavičín a
<br> b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č.852/38 (E 2.3.) v domě čp.852
<br> ve Slavičíně s a to za podmínek,že:
<br>
- převezme veškeré závazky budoucího kupujícího vyplývající ze smlouvy č.38
o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze dne 04.03.2002 uzavřené mezi městem
Slavičín a
<br>
- Proběhne finanční vypořádání k již uhrazeným splátkám kupní ceny tohoto bytu mezi
a
<br>
<br>
Hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
<br>
<br>
<br>
<br> VÝPIS USNESENÍ
XII.zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 26.08.2020
<br>
<br>
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů <.>
<br> 2.Převod bytu č.852/38 (E 2.3.) v domě čp.852 ve Slavičíně
<br> Usnesení č.XII/2/2020
<br>
<br>
Výpis usnesení ZMS č.XII <.>,26.08.2020 2 / 5
<br> 3.Pořízení změny č.1a ÚP Slavičín
<br> Usnesení č.XII/3/2020
<br> Zastupitelstvo města Slavičín
<br> s c...

Načteno

edesky.cz/d/4146740

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz