« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
:: —l V v '.%„ % St rEd 0 ces ky k ral prof.MUDr.XXXXXX XXXXX.('Sc.<.> radní pro oblast školsni %
<br> Č.j.: 129625/2020/KUSK
<br> Vyhlášení konkurzu
<br> Středočeský kraj vyhlašuje dne 16.9.2020 konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem:
<br> Gymnázium Říčany,přÍSpěvková organizace,se sídlem Komenského náměstí 1280/1,251 01 Říčany,IČ 61 388 572 <.>
<br> Požadavky:.vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů ' občanská a morální bezúhonnost.dobrý zdravotní stav <.>
<br> Náležitosti ke konkurznímu řízení:
<br> ' přihláška
<br>.ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení v případě vysokoškolského vzdělání)
<br>.přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
<br>.životopis
<br>.nástin rozvoje školy v rozsahu max.čtyř stran
<br>.výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce).nebo doklad o jeho vyžádání
<br> ' lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
<br>.čestné prohlášení podle 5 4 odst.3) zákona č.451/1991 Sb.<,>
<br> ' osvědčení podle 5 9 odst.1) zákona č.451/1991 Sb <.>,nebo doklad ojeho vyžádání <.>
<br> Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 20.10.2020 na adresu: Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje,Zborovská 1 1,150 21 Praha 5,na obálku napište <.>,Konkurz“ <.>
<br> V Praze dne 16.9.2020
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto: \9 Q
<br> !hormska | 1.150 21 Praha 5 tel.: 257 21-111 111 \\“u'ukr—slrcdocesk).cz <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz