« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Plzeňská, Vrchlického, Duškova PKD-74315/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plzeňská, Vrchlického, Duškova PKD-74315/2020
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAHTSTHAT HTAVNTHo MĚSTA PRAHY llllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPENEGQ1 Oddělení silničního správního úřadu.Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Rásnovka 8 110 15 Praha 1.Vyřizuje/tel.: XXXX XXXXXXX,Mgr.č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/ZOZO/OX/Jv Počet listů/příloh: 1/3 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1369966/2020PKD 10.9.2020
<br> Oznámení 0 návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 7.9.2020 na základě žádosti právnické osoby ROPID IČ: 6043 7359 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.& 171 a násl.& 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ správní řád “) a podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Plzeňská,Vrchlického,Duškova v rozsahu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> b) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak,aby nebránilo provádění údržby komunikace <.>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,l 10 01 Praha ] Pracoviště: Jungmanno...

Načteno

edesky.cz/d/4142984

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz