« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Strakonická PKD-74316/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strakonická PKD-74316/2020
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGTSTRAT HLAVNÍHO MĚSTA TRAAY llllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací & drah MHMPXPENZEGJ Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> Czech Outdoor sro
<br> Na strži 2097/63
<br> 14000 Praha 4
<br> IC: 24199427
<br> <.>
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/ZOZO/OX/Jv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MI—IlVIP 1310055/2020PKD 11.9.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.Š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Strakonická,podané dne 26.8.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské
<br> ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.0),odst.5 a g 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Strakonická
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Strakonická v rozsahu pravého jízdního pruhu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 9.9.2020,č.j.: KRPA-2383l3-1/ČJ-2020-0000DŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravn...

Načteno

edesky.cz/d/4142983

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz