« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Jižní spojka, Praha 4, v úseku ul. Vrbova - Sulická ve směru z centra (Praha 10) PKD-74318/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jižní spojka, Praha 4, v úseku ul. Vrbova - Sulická ve směru z centra (Praha 10) PKD-74318/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPENEBB3*
MHMPXPENEBB3
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
Holečkova 789/49
15000 Praha 5
IČ: 02869179
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/ tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1392813/2020/O4/Ku Počet listů/příloh: 1/5
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1333979/2020PKD 10.9.2020
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na
základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jižní
Spojka,podané dne 01.09.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské
ředitelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Jižní Spojka
<br>
spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Jižní Spojka (pravý
jízdní pruh v předmětném úseku) v rozsahu cca 500 m za nájezdem z Modřanské ulice na Jižní
Spojku směrem Praha 10 před sjezdem NN2223 – směr Centrum,Pankrác,Libuš,Krč,dle
přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br>
a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provede...

Načteno

edesky.cz/d/4142981

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz