« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pokračování Schváleného programu jednání 19. zasedání Zastupitelstva hl m Prahy ze dne 10. 9. 2020 OVO-74311/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pokračování Schváleného programu jednání 19. zasedání Zastupitelstva hl m Prahy ze dne 10. 9. 2020 OVO-74311/2020
1
<br> P O K R A Č O V Á N Í
<br>
19.zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy <,>
které bylo zahájeno dne 10.9.2020 od 8,30 hod <.>
<br>
S C H V Á L E N Ý
<br> P R O G R A M J E D N Á N Í
<br>
<br>
<br> Pravidelný bod v pevném čase 12,30 – 13,15
Návrhy,připomínky a podněty občanů hl.m.Prahy
<br>
<br>
Pravidelný bod v pevném čase 13,15 – 14,00
Dotazy,připomínky a podněty členů ZHMP
<br>
<br>
* Z-8452 k "Petici proti zahrnutí ulic Těšíkova,Imrychova,Dobevská a
jejich okolí do zadání urbanistických studií"
<br> Tisk schválen
<br> JUDr.Jaroslava
Janderová <,>
předsedkyně Výboru
kontrolního ZHMP
<br> * Z-8535 k návrhu obecně závazné vyhlášky,kterou se vymezují podmínky
provozování hazardních her na území hlavního města Prahy
<br> Tisk schválen
<br> radní JUDr.Hana
Kordová Marvanová
<br> 1 Z-8663 k řešení problematické situace průvodců v hlavním městě Praze
Tisk schválen
<br> zastupitel Benda
<br> 2 Z-8668 k návrhu novely Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města
Prahy
Tisk schválen
<br> primátor
hl.m.Prahy
<br> 3 Z-8667 k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města
Prahy
Tisk schválen
<br> primátor
hl.m.Prahy
<br> 4 Z-8588 k výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u
hlavního města Prahy
Tisk schválen
<br> primátor
hl.m.Prahy
<br> 5 Z-8455 k úpravě rozpočtu hl.m.Prahy za účelem financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020
Tisk schválen
<br> primátor
hl.m.Prahy
<br> 6 Z-8584 ke schválení projektů v rámci 46.Výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu ČR
Tisk schválen
<br> primátor
hl.m.Prahy
<br> 7 Z-8564 ke schválení projektů v rámci 54.výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu ČR
Tisk schválen
<br> primátor
hl.m.Prahy
<br> 8 Z-8557 ke schválení projektu v rámci 56.výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu ČR
Tisk schválen
<br> primátor
hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
9 Z-8671 k návrhu na změnu nájemní smlouvy č.2/20/1901/038 uzavřené
dne 19.2.2020 mezi Hlavním městem Prahou zastoupeným
Tec...

Načteno

edesky.cz/d/4142979

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz