« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/32 - k návrhu na změnu účelu a charakteru finančních prostředků ponechaných městské části Praha 21 k čerpání v roce 2020 OVO-74323/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/32 - k návrhu na změnu účelu a charakteru finančních prostředků ponechaných městské části Praha 21 k čerpání v roce 2020 OVO-74323/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 19/32
ze dne 10.9.2020
<br> k návrhu na změnu účelu a charakteru finančních prostředků ponechaných městské části
Praha 21 k čerpání v roce 2020
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> změnu účelu a charakteru části finančních prostředků ponechaných MČ Praha 21 k
čerpání v roce 2020,dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 14.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8531
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Název akce Číslo ORG ÚZ ORJ Ponecháno k čerpání
<br> v roce 2020
<br> (usn.ZHMP č.15/22
<br> ze dne 19.3.2020)
<br> Návrh na změnu
<br> účelu a charakteru
<br> Úprava rozpočtu k
<br> návrhu na změnu
<br> účelu a charakt <.>
<br> Výše ponechaných
<br> finančních
<br> prostředků po
<br> navrhované úpravě
<br> Výše ponech <.>
<br> finančních
<br> prostředkůpo
<br> navrhované úpravě -
<br> rozpočtově
<br> v Kč v Kč v tis.Kč v Kč v tis.Kč
<br> HZ SDH Újezd nad Lesy - výst.0080147 90 0716 4 275 150,34 -1 600 000,00 -1 600,0 2 675 150,34 2 675,2
<br> Vybavení HZ SDH Újezd nad Lesy - inv.0081369 90 0716 x 700 000,00 700,0 700 000,00 700,0
<br> Vybavení HZ SDH Újezd nad Lesy - neinv.0091635 118 0716 x 900 000,00 900,0 900 000,00 900,0
<br> 4 275 150,34 0,00 0,00 4 275 150,34 4 275,20Celkem
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.19/32 ze dne 10.9.2020
<br> Změna účelu a charakteru části finančních prostředků ponechaných MČ Praha 21 k využití v roce 2020
<br> MČ Praha 21
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> Městská část Praha 21 se obrátila na hl.m.Prahu s žádostí o přeúčelování zbylých finančních
<br> prostředků z dotace HMP z akce č.80147 HZ SDH Újezd nad Lesy – výst.ve výši 1 600,0 tis <.>
<br> Kč <.>
<br> Z...

Načteno

edesky.cz/d/4142975


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz