« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/28 - k návrhu na úpravu vl. hl. m. Prahy v kap. 07 - Bezpečnost a k poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2020 OVO-74324/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/28 - k návrhu na úpravu vl. hl. m. Prahy v kap. 07 - Bezpečnost a k poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2020 OVO-74324/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 19/28
ze dne 10.9.2020
<br> k návrhu na úpravu vl.hl.m.Prahy v kap.07 - Bezpečnost a k poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ hl.m.Prahy na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů pro
<br> rok 2020
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m.Prahy na
činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 9.007,2 tis.Kč dle přílohy č.2
tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 14.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8548
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.19/28 ze dne 10.9.2020
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> MHMP BEZ 44066 Realizace kriz.připravenosti nemocnic 0739 -9 007,20
<br> -9 007,20
<br> III.Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> MČ Praha-Březiněves
0091635
<br> dotace na činnost jednotky SDH Březiněves
6330 5347 81 0716 481,00
<br> MČ Praha-Dolní Měcholupy
0091635
<br> dotace na činnost jednotky SDH Dolní Měcholupy
6330 5347 81 0716 105,00
<br> MČ Praha 15
0091635
<br> dotace na činnost jednotky SDH Horní Měcholupy
6330 5347 81 0716 563,00
<br> MČ Praha 11
0091635
<br> dotace na činnost jednotky SDH Chodov
6330 5347 81 0716 500,00
<br> MČ Praha 12
0091635
<br> dotace na činnost jednotky SDH Cholupice
6330 5347 81 0716 112,00
<br> MČ Praha-Klánovice
0091635
<br> dotace na činnost jednotky SDH Klánovice
6330 5347 81 0716 15,00
<br> MČ Praha-Kolovraty
0091635
<br> dotace na činnost jednotky SDH Kolovraty
6330 53...

Načteno

edesky.cz/d/4142974


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz