« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/30 - k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy na provedení rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce 2020 z kap. 07 - BEZPEČNOST OVO-74325/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/30 - k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy na provedení rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce 2020 z kap. 07 - BEZPEČNOST OVO-74325/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 19/30
ze dne 10.9.2020
<br> k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl.m.Prahy na provedení rekonstrukcí a
výstaveb služeben Městské policie hl.m.Prahy a Policie ČR v roce 2020 z kap.07 -
<br> BEZPEČNOST
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.uvolnění rezervy pro městské části hl.m.Prahy z rozpočtu výdajů hl.m.Prahy v
kap.0739 č.akce 0045183 ve výši 11.618,40 tis.Kč
<br> 2.úpravu rozpočtu kapitálových výdajů hl.m.Prahy v kap.0739 v celkové výši
11.618,40 tis.Kč za současného navýšení výdajů v kap.0716 o stejnou částku a
poskytnutí účelových investičních dotací městským částem na financování
rekonstrukcí a výstavby služeben Městské policie hl.m.Prahy a Policie ČR,které se
nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl.m.Prahy v roce 2020 ve výši
11.618,40 tis.Kč,dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 3.úpravu podmínky "vyčerpání finančních prostředků v roce,ve kterém byla dotace
poskytnuta",tj.do konce roku 2020 na termín vyčerpání dotace do 30.6.2021,a to z
důvodu pozastavení prací na projektech v době nouzového stavu,který vyhlásila
Vláda České republiky pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním koronaviru na našem území
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 14.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8617
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.19/30 ze dne 10.9.2020
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> BEZ MHMP 0045183 Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP 00 0739 -11 618,40
<br> C e l k e m -11 618,40
<br> MČ Praha 2 0081372 Rekonstrukce objektu služebny PČR Sokolská 12 6330 6363 84 0716 6 000,00
<br> MČ Praha 4 0081373...

Načteno

edesky.cz/d/4142973

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz