« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/40 - k návrhu na uzavření dodatku číslo 1 smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 OVO-74326/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.19/40 - k návrhu na uzavření dodatku číslo 1 smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 OVO-74326/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 19/40
ze dne 10.9.2020
<br> k návrhu na uzavření dodatku číslo 1 smlouvy č.110/2020 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě č.110/2020 o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 14.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8522
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 1 z 8
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.19/40 ze dne 10.9.2020
<br>
<br>
<br> Dodatek č.110/2020/1
<br> ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Smluvní strany
<br>
<br>
<br> Státní fond dopravní infrastruktury
<br> Sokolovská 278,190 00 Praha 9 <,>
<br> IČO: 70856508
<br> zastoupený ředitelem
<br> Ing.Zbyňkem Hořelicou
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br>
<br> Hlavní město Praha
<br> Mariánské nám.2,110 01 Praha 1
<br> IČO: 00064581
<br> zastoupené primátorem hlavního města Prahy
<br> MUDr.Zdeňkem Hřibem
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s článkem 10,odst.3 Smlouvy
<br> č.110/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
<br> infrastruktury na rok 2020 ze dne 5.6.2020 (dále jen „Smlouva“)
<br>
<br> t e n t o D o d a t e k :
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Účel Dodatku
<br> Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu
<br> poskytovatele příjemci na rok 2020 a provedení změn ve Sml...

Načteno

edesky.cz/d/4142972


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz