« Najít podobné dokumenty

Obec Mirkovice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mirkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan0212.pdf
cm
<br> ČESKÝ KRUMLOV
<br> číslo jednací
<br> MUCK 45843/2020/ODSH/Is
<br> Městský úřad Český Krumlov,Odbor dopravy a silničního hospodářství Kaplická 439 ] tel.: 380 766 111 ! lČ: 00245836 posta©ckrumlov.cz
<br> 381 01 Český Krumlov
<br> DIČ: 0200245836 www.ckrumlov.cz
<br> S-MUCK/45197/2020/ODSHHS
<br> český Krumlov 1 6.09.2020
<br> vyřizuje/ telefon / e-mail
<br> Bc.Aleš lser / 380766506 ales.iser©ckrumlov.cz
<br> spisová značka
<br> Goo-c &"ch
<br> okres Český.Krum-m;
<br> (zisk—_ aaa <.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Mio dne: /ČČ;/ 2/70 7“
<br> 't 1.: Přitom?
<br> : iATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Wet—ném:
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
<br> v-VI
<br> o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdejsmh předpisů,(dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> EpROVlA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Čechy západ,závod české Budějovice,ICO 45274924,Planá 72,370 01 Planá
<br> (dále jen "navrhovatel" & 172,5173 zákona č <.>
<br> ),podle 5 77 odst.1 písm.c),5 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,po písemném souhlasném
<br> stanovisku orgánu Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Uzemního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu pod č.].KRPC-621—229/CJ—2020- 020206 ze dne 09.09.2020,a po souhlasu vlastníka komunikace,kterým je vzastoupení Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,p.o <.>,závod Ceský Krumlov,a dále po souhlasu vlastníka komunikace objízdné trasy pro linkové autobusy,kterým je společnost Skládka Lověšice,a.s <.>,opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br> - Dotčené pozemní komunikace: silnice č.lil/1572,na pozemku parc.č.1321 v k.ú.Český Krumlov <.>
<br> 0 V ú...

Načteno

edesky.cz/d/4142580

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mirkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz