Obec Mirkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Český Krumlov

http://mirkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Mirkovice
Mirkovice 19
382 32 Mirkovice

Datová schránka: 2ywb4xa
E-mail: oumirkovice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky č. 407-414 ze dne 20.10.2020
12. 10. 2020 Omezení provozu obecního úřadu Mirkovice
02. 10. 2020 Usnesení vlády ČR č.391 a č.392 ze dne 30.9.2020
02. 10. 2020 Veřejná vyhláška ,opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
02. 10. 2020 Mimořádné optření KHS České Budějovice č.3/2020 ze dne 1.10.2020
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně a data konání jeho projednání-opakované veřejné projednání
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích
17. 09. 2020 Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
17. 09. 2020 Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Mirkovice
17. 09. 2020 Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných dne 2. a 3.října 2020
16. 09. 2020 Oznámení - veřejné projednání změny č.22 UPO Český Krumlov
16. 09. 2020 Oznámení-veřejné projednání změny č.20 UPO Český Krumlov
15. 09. 2020 Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje na 24.9.2020
15. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitestva Jihočeského kraje
11. 09. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
09. 09. 2020 Zrušení Zastupitelstva Jihočeského kraje
08. 09. 2020 Závěrečný účet RSOV Vltava za rok 2019
02. 09. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
01. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
01. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
27. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
27. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
18. 08. 2020 Nařízení mimořádného opatření č.2/2020 KHS Jihočeského kraje
18. 08. 2020 Oznámení - veřejné projednání změny č.22 UPO Český Krumlov
18. 08. 2020 Oznámení-veřejné projednání změny č.20 UPO Český Krumlov
05. 08. 2020 Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 11.8.2020
05. 08. 2020 Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 29.6.2020
03. 08. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu( MK Žaltice)
03. 08. 2020 Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 07. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
29. 07. 2020 Záměr uzavřít Dodatek č.13 Smlouvy o obstarávání správy a provozu vodovodu v části obce Mirkovice
29. 07. 2020 Záměr uzavřít Dodatek č.9 Smlouvy o obstarávání sparávy a provozu čistírny odpadních vod a veřejné kanalizace v obci Mirkovice
11. 07. 2020 Změna rozpisu rozpočtu č.3/2020
11. 07. 2020 Závěrečný účet obce Mirkovice za rok 2019
10. 07. 2020 Záívěrečný účet obce Mirkovice za rok 2019
29. 06. 2020 Oznámení zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Mirkovice
23. 06. 2020 Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 29.6.2020
16. 06. 2020 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje
16. 06. 2020 Oznámení zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Mirkovice
16. 06. 2020 Závěrečný účet RSOV Vltava za rok 2019
13. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Mirkovice za rok 2019
08. 06. 2020 Opaření obecné povahy vlády ČR ze dne 5.6.2020
02. 06. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost
29. 05. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
29. 05. 2020 Pozvánka na VH Honebního společensta Mirkovice
29. 05. 2020 Rozhodnutí SPU- návrh KPÚ v k.ú. Mirkovice
29. 05. 2020 Opatření obecné povahy č.1/2015-změna č.1
29. 05. 2020 Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

XML