« Najít podobné dokumenty

Obec Mirkovice - Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mirkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan0210.pdf
Obec Mirkovice,Mirkovice čp.19,382 32 Velešín,IČO 00 246 000 tel.380 711914,email: podatelna©mirkovicecz
<br> 0 2 N A M E N I Obec Mirkovice,IČO 00 246 000 se sídlem Mirkovice č.p.19,382 32 Velešín
<br> zveřejňuje
<br> ve smyslu ust.& 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění
<br> záměr prodat nemovitý majetek obce:
<br> KN p.č.455/3 -—výměra 109 m2 v k.ú.Zahrádka u Mirkovic - ostatní plocha (odděleno z par.č.455) dle geometrického plánu č.172-3/ 2020 za cenu 10 900Kč + náklady spojené s prodejem (viz.mapa) <.>
<br> Cena je stanovená znaleckým posudkem č.690/31/2020 <.>
<br> Zájemci o koupi uvedené parcely si podají písemnou žádost na Obecní úřad v Mirkovicích v termínu do 20 dnů.Konečné rozhodnutí o prodeji učiní Zastupitelstvo Obce Mirkovice po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění <.>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> v Mirkovicích dne : 16.9.2020 (% Š/Á/ * !
<br> %.„„o OBEC MlRKOVICE >? Tel.380 711 914 ' lČ0 002 46 000
<br> osecmí ÚŘAD MlRKOVlCE Vyvěšeno na úřed.desce DNE: Jé.ČŘ % 17/69 Vyvěšeno na elektr.desce
<br> DNE: Já.? 1070
<br> SEJMUTO ona„ <,>
<br> Podpis: (%$/(V či: 413) <.>
<br> 154—333
<br>.4.35 27 % 251/15 21:71:14 455 * *=.! —3 184-335 Bstrov 164—336 % 251/8
<br> ' OBEC MiRKOVICE Tel.380 711 014 100 002 40 000

Načteno

edesky.cz/d/4142579


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mirkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz