« Najít podobné dokumenty

Obec Mirkovice - Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mirkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan0209.pdf
Obec Mirkovice,Mirkovice čp.19,382 32 Velešín,lČO 00 246 000 tel.380 711914,email: podatelna©mirkovicecz
<br> 0 2 N A M E N | Obec Mirkovice,IČO 00 246 000 se sídlem Mirkovice č.p.19,382 32 Velešín
<br> zveřejňuje
<br> ve smyslu ust.š 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění
<br> záměr prodat nemovitý majetek obce:
<br> KN p.č.396 — výměra 39 m2 v k.ú.Zahrádka u Mirkovic ostatní plocha včetně porostu za cenu 9 558,60 Kč+ náklady spojené s prodejem (viz.mapa)
<br> KN p.č.397 —- výměra 43 m2 v k.ú.Zahrádka u Mirkovic ostatní plocha včetně porostu za cenu 16 425,40 Kč + náklady spojené s prodejem (viz.mapa)
<br> KN p.č.398 — výměra 41 m2 v k.ú.Zahrádka u Mirkovic ostatní plocha včetně porostu za cenu 15 986,00 Kč + náklady spojené s prodejem (viz.mapa)
<br> Cena je stanovená reviznim znaleckým posudkem č.7426 — 023/2020 ze dne 18.7.2020 <.>
<br> Zájemci o koupi uvedených parcel si podají písemnou žádost na obecní úřad v Mirkovicích v termínu do 20 dnů.Konečné rozhodnutí o prodeji učiní Zastupitelstvo Obce Mirkovice po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění <.>
<br> v Mirkovicích dne : 16.9.2020
<br> OBECNÍ ÚŘAD MIRKOVICE
<br> Vyvěšeno na úřed.desce DNE: 46 9 247? 67
<br> Vyvěšeno na elektr.desce
<br> SEJMUTO DNE;,Podpis: %Z CL/Z/k/ či: %ŠČ') ! /
<br> XXXXX XXXXX staros a obce
<br> \
<br> XXXXX
<br> 49/72
<br> m 0246810rn
<br> 49/73
<br> 49/74
<br> 1/3? Tel.380 711 914
<br> IČO 002 45 000
<br> % věc
<br> 49/75
<br> i? OBEC MIRKOVICE

Načteno

edesky.cz/d/4142577


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mirkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz