« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Úplná uzavírka I/38 Církvice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Praha: 16.09.2020 Konstrukce a dopravní
<br> stavby s.r.o <.>
<br> IČ: 28447085
<br> č.p.2
<br> 285 21 Zbraslavice
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: 127855/2020/KUSK-2-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_ 127855/2020/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Nech
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti společnosti Konstrukce
<br> a dopravní stavby s.r.o <.>,IČ: 28447085,č.p.2,285 21 Zbraslavice,podané dne 14.09.2020 <,>
<br> doložené souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správy Praha ze dne 10.09.2020,zn <.>
<br> 6040/21/20-31200-Ny a stanoviskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,DI
<br> Kutná Hora ze dne 03.09.2020,č.j.KRPS-215637-1/ČJ-2020-010506-ZZ,podle § 171 a násl <.>
<br> části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.b) výše cit.zákona přechodnou úpravu provozu na silnici I/38 v obci
<br> Církvice u Kutné Hory,okres Kutná Hora,staničení 96,670 - 98,560 km,z důvodu opravy
<br> povrchu vozovky <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena dle předloženého schváleného dopravně
<br> inženýrského opatření,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
<br> 1.Dopravní značení a zařízení,dále jen „DZ“ musí svým provedením odpo...
Příloha č.2
5
<br> 7
<br> 5
<br> Dle TP 66 Přizpůsobené schéma C/5 podle situace <.>
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.Řízení provozu
světelnými signály <.>
<br> Staničení opravovaného úseku 97,470 - 97,760 km
Staničení PDZ 96,670 - 98,560 km
<br> 3
<br> 800 m
<br> Oprava úseku silnice I/38 staničení 97,470 - 97,760 km.Práce budou probíhat po dobu 6.dní a po
půlkách silnice.Při realizaci směru od Církvice bude uzavřen příjezd na čerpací stanici ONO a firmu
nacházející se na této steraně silnice (3.dny)
Po přehození směrů a opravě druhé půlky silnice XXXX do firmy i na čerpací stanici vjezd neomezen <.>
<br> 1 půlka silnice kdy nebude přístup
na firmu a na ONO
<br> 2 půlka silnice kdy bude vjezd i výjezd na
ONO neomezen a na firmu při výjezdu bude
PDZ IP 22 s nápisem „ZAŘAĎ SE ZA
POSLEDNÍ VOZIDLO”
<br> ZAŘAĎ SE ZA
POSLEDNÍ VOZIDLO
<br>
IP 22
<br>
<br>
ZA
ŘA
<br> Ď
SE
<br> ZA
<br>
P
OS
<br> LE
DN
<br> Í V
OZ
<br> ID
LO
<br>
<br>
IP
2
<br> 2
<br> I/38
<br> směr KOLÍN
<br> CÍRKVICE
<br>
Stránka 1
<br> 2020-09-16T14:19:07+0200
XXX XXXXXXXXXX eeXdbXXXfXXXXXXXXXXXXXXeccXXXXXXaXXXdXbX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Středočeský kraj - Krajský úřad 2d5bc7567f2a48385730db575a48931390916c29

Načteno

edesky.cz/d/4142559

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz