« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Žáky – Tupadly,Močovice – Vodranty,Olšany – Pucheř,Močovice – Třebešice,Močovice – Čáslav,Vinice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Žáky – Tupadly,Močovice – Vodranty,Olšany – Pucheř,Močovice – Třebešice,Močovice – Čáslav,Vinice
1
<br> Ná.Ja a Žižk z Tro ova,Čáslav | Sídlo od oru: Ge.Eliáše,Čáslav
Tel.: +420 327 300 131 | sulcova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
<br> IČ: | DIČ: CZ | DS: ffnbe7e
<br> Jed a í číslo: MěÚ/26490/2020/DOP
Spis.z ačka: 3738/2020
<br>
V řizuje: Ja a Šul ová
Tel.: +420 327 300 131
<br> E-mail: sulcova@meucaslav.cz
<br> Datum: 16.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Čáslav,Odbor dopravy,jako přísluš ý správ í orgá podle § odst.záko a č./
S <.>,o provozu a poze í h ko u ika í h a o z ě á h ěkterý h záko ů,ve z ě í pozdější h předpisů <,>
dále je „záko a o sil ič í provozu“ pro sta ove í íst í a pře hod é úprav provozu a poze í h
<br> ko u ika í h a základě žádosti,která byla podá a d e 14.9.2020 společ ostí ZDV Krchleby,a.s.<,>
Krchleby 1,Čáslav,IČ: 47048034 postupe podle § a ásl.části šesté záko a č./ S.<,>
správ í řád,ve z ě í pozdější h předpisů dále je „správ í řád“ rozhodl podle § odst.pís.záko a
o sil ič í provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu
<br> a poze í h ko u ika í h: silnice č.III/ Žák – Tupadl,III/ Močovi e – Vodranty) <,>
III/ Olša – Pu heř,III/ Močovi e – Tře eši e,II/ Močovi e – Čáslav,III/ Vi i e
z důvodu výjezdu traktorový h souprav z poze ků při skliz i ukrové řep,spočívají í v u ístě í
pře hod ý h doprav í h z aček a zaříze í v rozsahu dle předlože ého doprav ě i že ýrského opatře í
DIO,které je edíl ou součástí toho opatře í o e é povah <.>
<br> Pod í k pro provede í pře hod é úprav provozu:
<br> 1.Zaháje í pře hod é úprav provozu ude d e: 21.9.2020
2.Uko če í pře hod é úprav provozu ude d e: 30.12.2020
3.Doprav í z ače í ude u ístě o dle s hvále ého DIO Poli ie ČR <.>
4.Budou dodrže pod í k,které jsou uvede ve v jádře í Poli ie ČR DI XXX á Hora ze d e
<br> XX.X.2020,Č.j.KRPS-226204- /ČJ-2020-010506-ZZ:
- Doprav í z ače í usí ýt u ístě o v souladu s TP Zásad pro oz XXXXX í pra ov í h
<br> íst a poze í h ko u ika í h...

Načteno

edesky.cz/d/4142546

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz