« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MUCH 75514/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 75514 2020_příloha
o* E; =EI st tro nll ('!) nF -DE n I I 1\r rl !\t l\t G"f trtg DJ n\ (T* tfl <.>,m ;ř 'rřo xl- E\ i{f,s X F t\ i.<.> + -,lr' :s Č) : I ;-'*:.: -= -,'Ttt,".-l -.ltr.-t! !t ^c.rlEAE I! -{l GI -lr-l.'lo (3 E5 =t F} ÍDx F} {.ďx {} {J & E F\rě r {!l- 'Wi 'J,ť' 3 {J> F \ }x'.<.> ř lu trrsr -(f 3 * fi * l-*\* \r :"i \.- \.\ IF V E =o IrYo== 5Étš3 Erl-E=áB € l FF ÍDx -{i E(3 c) -t l-It llrtlht 2020-09-16T11:55:52+0000 Not specified
MUCH 75514/2020 - STRABAG_uzavírka Dolní Částkov
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 75514/2020 Cheb 16.09.2020
Sp.Zn.: KSÚ 7755/2020
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti STRABAG a.s <.>,IČ: 608 38 744,Kačírkova 982/4 <,>
Jinonice,158 00 Praha 5,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: na silnici II.třídy.č.212
(dále jen „silnice II/212“) umístěné na p.p.č.7/1,k.ú.Hluboká u Milhostova,obec Milhostov; na silnici III.třídy č.21232
(dále jen „silnice III/21232“) umístěné na p.p.č.7/5,k.ú.Hluboká u Milhostova,obec Milhostov; a na silnici III.třídy č.21233
(dále jen „silnice III/21233“) umístěné na p.p.č.95,k.ú.Dolní Částkov,obec Milhostov,po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
ze dne 08.09.2020 pod č.j.: KRPK-64232/ČJ-2020-190906,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici II/212 umístěné na p.p.č.7/1,k.ú.Hluboká u Milhostova,obec Milhostov,v km provozního staničení cca 31,100
– 31,600;
na silnici III/21232 umístěné na p.p.č.7/5,k.ú.Hluboká u Milhostova,obec Milhostov,v km provozn...

Načteno

edesky.cz/d/4142544

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz