« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Informace o konání 10.zasedání ZO Přestavlky dne 24.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Přestavlky Obecní úřad Přestavlky
<br> I N F O R M A C E umnání 10.zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky
<br> Obecní úřad Přestavlky v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání Zastupitelstva obce Přestavlky.Místo konání: Obec Přestavlky — zasedací místnost obecního úřadu,Přestavlky 109 <.>
<br> Doba konání: čtvrtek 24.9.2020 v 17.00 hodin <.>
<br> Program: 1) 2) 3) 4) 5)
<br> 6) 7) 8)
<br> 9)
<br> Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
<br> Schválení programu <.>
<br> Kontrola plnění usnesení z 9.zasedání ZO konaného dne 25.6.2020.Informace Rekonstrukce Kulturního domu — 1.etapa <.>
<br> Projednání návrhu na změnu rozsahu prováděných prací (méněprací) firmou PROVING s.r.o.— Rekonstrukce Kulturního domu — 1.etapa <.>
<br> Záměr pronajmout budovu č.ev.3 na p.č.165,166 na LV 10001.Rozpočtové opatření č.6,7,8/2020 <.>
<br> Informace k odkoupení pozemků od J.N.p.č.393 a p.č.st.45 v k.ú.Přestavlky u Přerova <.>
<br> Investice na rok 2021 <.>
<br> 10) Diskuse,různé <.>
<br> V Přestavlkách dne: 16.9.2020 <.>
<br> Vyvěšeno dne: 16.9.2020
<br> Sejmuto dne:
<br> XXX XXXXXXXXXX & starosta obce v,l/z LZ) ffi
<br> OBEC PŘESTAVLKY Přestavlky 109 750 02 Přerov IČ: 00636 495

Načteno

edesky.cz/d/4142017

Meta

Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz