« Najít podobné dokumenty

Obec Mirkovice - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných dne 2. a 3.října 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mirkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan0205.pdf
Obecní úřad Mirkovice,Mirkovice čp 19 382 32 Velešín,tel 380 711 914
<br> Email: podatelnanirkovicecz
<br> OZNÁMENÍ o DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> D0 ZASTUPITELSTEV KRAJÚ
<br> Starosta obce Mirkovice XXX XXXXX XXXXX podle X XX zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční v pátek 2.října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 3.října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb je volební místnost,se sídlem na obecním úřadě Mirkovice čp.19,382 32 Velešín
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.K zajištění pořádku a důstojnému průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise <.>
<br> 6.Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní <.>
<br> VMirkovicích dne: 16.2áří 2020
<br> XXXXX XXXXX starosta obce
<br> MlRKOViCE'Af Mastaba a m
<br> Tel.380 711 914 " iČG 092 46 000

Načteno

edesky.cz/d/4141258


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mirkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz