« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Rozhodnutí o odvolání - stavební povolení "nástavba a stavební úpravy RD č.p. 35, Nalžovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 16.9.2020
<br>
Spisová značka: SZ 121455/2020/KUSK ÚSŘ/AK
<br> Č.j.: 127849/2020/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Kout / 257 280 104
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací
<br> správní orgán“),jako správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb.<,>
<br> o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle § 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na podkladě odvolání,které dne 13.7.2020 podal
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,Nalžovice X,XXX XX Nalžovice (dále jen „odvolatel“),rozhodl podle § 90 odst.1 písm.b)
<br> správního řádu takto:
<br> Rozhodnutí č.j.OVÚP-6323/2020/Vo,spis.zn.OVUP-6323/2020/Vo-25 ze dne 26.6.2020,které vydal
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad“),jímž byla
<br> Petru Houskovi,Nalžovice 35,262 93 Nalžovice,kterého zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> Krásná Hora nad Vltavou XX,XXX 56 Krásná Hora nad Vltavou (dále jen „stavebník“),povolena stavba
<br> "nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p.35,obec Nalžovice" (dále jen „stavba“),na pozemku
<br> parc.č.370 v katastrálním území Nalžovice,s e r u š í a v ě c s e v r a c í k n o v é m u
<br> p r o j e d n á n í stavebnímu úřadu <.>
<br> Účastníky řízení podle § 27 odst.1 správního řádu jsou XXXX XXXXXX,Nalžovice XX,XXX XX Nalžovice <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXX,Tisovnice X,XXX XX Krásná Hora nad Vltavou <.>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Stavební úřad vydal dne 26.6.2020 pod č.j.OVÚP-6323/2020/Vo výše uvedené rozhodnutí.Proti
<br> tomuto rozhodnutí odvolatel podal odvolání,ve kterém uvedl (upraveně a zkráceně),že byl v odůvodnění
<br> rozhodnutí popsán jako ignorantský kverulant,který si případné zastínění přivodil sám vysazením tújí a stavbou
<br> dřevěného plotu z prken,kterým oddělil sous...

Načteno

edesky.cz/d/4141122

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz