« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Ministerský rada - metodika/čky Smart Cities

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR-MRa-metodik-Smart-Cities.zip [ZIP, 2MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – metodika/čky Smart Cities
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR-49814/2020-94
<br> Datum: 16.září 2020
<br>
<br>
<br> Státní tajemnice ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.místa MMR_307 ministerského rady – metodika/čky Smart Cities,v oddělení urbánní politiky a strategií, odboru regionální politiky,v oboru služby 39 – Regionální rozvoj a 38 – společné evropské politiky podpory a pomoci,evropské strukturální,investiční a obdobné fondy <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.prosinec 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> 1) koordinace a metodické vedení agendy Smart Cities – i ve vztahu k Dohodě
o partnerství a přípravě nového programového období
<br> 2) koordinace finanční podpory z fondů EU a dalších zdrojů na projekty realizující koncept Smart Cities
<br> 3) koordinace a věcné zaštítění projektu na vznik národní platformy pro financování Smart Cities skrze Program podpory strukturálních reforem EK
<br> 4) spolupráce s ostatními orgány státní správy na systémové podpoře urbánního rozvoje a Smart Cities
<br> 5) spolupráce na činnosti Pracovní skupiny pro Smart Cities
<br> 6) metodická spolupráce s městy v oblasti strategického plánování Smart Cities
<br> 7) příprava metodik,procedurálních postupů,pravidel a manuálů pro Smart Cities
<br> 8) spolupráce na zajištění realizace výzkumných projektů MMR souvisejících s urbánním rozvojem a Smart Cities
<br> 9) organizace vzděláv...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz