« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - OOP - Bzenecká 4a

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - Bzenecká 4a
Magistrát města Brna - | A Odbordopravy B | R | M a 0 E
<br> SP- ZN-i 5400/0D/MMB/0231652/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL-lE-MAIL: XXX 174 131lhedlova.jaroslava©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle X XXX a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policii ČR,KŘP JMK SPDI Brno viz č.j.: KRPB-128147-1lČJ-2020-0600DI,ze dne 10.07.2020 podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci uI.Bzenecká 4a
<br> spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E 13) textem „JAŠKOV'“ ke stávajícímu svislému dopravnímu značení vyhrazené parkoviště (IP 12),a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e),dle přiložené výkresové dokumentace <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice Bzenecká 4a na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle 5 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu ve stanovené lhůtě doručeny <.>
<br> Poučení
<br> Proti opatření obecné povahy,podle 5 173 odst.2 správního řádu,nelze podat opravný prostředek.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pat...

Načteno

edesky.cz/d/4140485

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Vinohrady
29. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz